Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

Met de nieuwe regels wordt wel geprobeerd een zeker evenwicht tussen de belangen van werkgevers en werknemers te bewaren.

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

arbeidsmarkt in balansOOvB – Emiel Koenen – Op 28 mei heeft ook de Eerste kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans, nadat minister Koolmees nog enkele concessies had gedaan. Dat betekent dat per 1 januari 2020 diverse wijzigingen in het arbeidsrecht van kracht worden. Om optimaal op de nieuwe regels in te kunnen spelen kan het nodig zijn al voor die datum met de nieuwe regels rekening te houden bij beslissingen op personeelsgebied.

In een eerder artikel is door collega Ilona Vinke-Cobussen al ingegaan op de meest in het oog springende gevolgen bij de contracten met oproepkrachten “Inzet van oproepkrachten: let op de gevolgen per 1 januari 2020”, lees hier.

Belangrijke wijzigingen

Maar ook op andere punten worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd, bijvoorbeeld met betrekking tot de transitievergoeding en het ontslagrecht. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft namelijk als doel een beter evenwicht tussen alle vaste en flexibele arbeid, dus bijvoorbeeld ook op het punt van payrolling en tijdelijke contracten.

Belangen van werkgevers en werknemers

Met de nieuwe regels wordt wel geprobeerd een zeker evenwicht tussen de belangen van werkgevers en werknemers te bewaren. Zo staat bijvoorbeeld tegenover het recht op transitievergoeding vanaf de eerste werkdag de beperking van het bedrag waarop recht bestaat bij arbeidsovereenkomsten langer dan 10 jaar en tegenover de beperking van de mogelijkheden van oproepcontracten en payrolling de introductie van een nieuwe ontslaggrond waarmee het ontslag van werknemers met een normaal arbeidscontract eenvoudiger moet worden, al staat daar dan weer een extra vergoeding tegenover.

Overgangstermijn na januari 2020

Het is de bedoeling de nieuwe regels onmiddellijke werking te geven, zodat deze zonder overgangstermijn direct ingaan per 1 januari 2020. Om een voorbeeld te geven van een situatie waarin het als werkgever van belang kan zijn nu al rekening met de nieuwe regels te houden: de ketenregeling voor tijdelijke arbeidscontracten wordt verruimd, in die zin dat het maximale aantal van drie tijdelijke arbeidscontracten gezamenlijk maximaal drie jaar mogen gaan duren, in plaats van de nu geldende twee jaar (inclusief tussenpozen). Daarvoor is het wel nodig dat de overschrijding van het huidige maximum van twee jaar pas op of na 1 januari 2020 plaatsvindt, anders ontstaat toch een vast contract na twee jaar.

Ook voor de hoogte van de transitievergoeding kan het zeker uitmaken of ontslag voor of na 1 januari 2020 wordt aangezegd.

De OOvB denkt met u mee

Gelet op het aantal veranderingen en mogelijke gevolgen daarvan voert het te ver om alles in deze bijdrage uit te diepen. Om deze reden zullen de juristen van OOvB in het najaar een bijeenkomst rondom deze wet organiseren, waarbij ook op concrete vragen ingegaan kan worden. Deze zal via onze nieuwsbrief en website worden aangekondigd, maar uiteraard kunt u uw belangstelling voor deelname ook alvast aan ons kenbaar makenpersonenvennootschap

Over OOvB
OOvB adviseurs en accountants heeft in haar langjarig bestaan een sterke reputatie opgebouwd als een betrokken en deskundige dienstverlener voor ondernemers in de regio Noordoost-Brabant en Zuidoost-Gelderland. Vanuit 5 regiokantoren staan wij, met een team van acht vennoten en in totaal zo’n 90 professionals, onze klanten dagelijks bij op het vlak van accountancy, fiscaliteit, juridische zaken, bedrijfsadvies, corporate finance en personeel & organisatie.

Kijk voor meer informatie op de website van OOvB adviseurs en accountants of klik hier voor meer artikelen op de Maasvallei website.

Uw bedrijf ook op de Maasvallei site? Word dan ook Nieuwspartner bij de Maasvallei Bedrijven om duizenden lezers in de regio te informeren over uw organisatie.

Print Friendly, PDF & Email

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.