Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

Visie over het gebied de Maasvallei

Maasvallei – Daar waar water is, is leven. Water heeft voor jong en oud, mens en dier een aantrekkingskracht die zijn weerga niet kent. Zo ook het leven langs rivier “De Maas”. In tijden van oorlog een krachtige grens en in tijden van vrede een natuurlijke vriend die zich graag laat overbruggen.

En zo gaat het al eeuwen. Door de eeuwen heen zijn de gebieden in de vallei ingenomen door vijanden. De Maas is het strijdtoneel geweest van historische veldslagen en oorlogen en uiteindelijk telkens weer bevrijd door eigen strijders en bondgenoten. Nederzettingen langs de Maas ontwikkelden zich in tijden van vrede en oorlog, tot boerderijen, vestingen, landgoederen, hertogdommen, dorpen en steden. Van niemandsland, naar landen, landerijen, provincies en gemeentes.

Rivier “De Maas” stroomt langs prachtige natuurgebieden, oevers, parken, agrarische gronden, bossen, heide, bijzondere steden, karakteristieke dorpen, woonwijken, recreatiegebieden, havens, kades, aanlegplaatsen, bedrijven, industrietreinen, scholen, ziekenhuizen, kerken, monumenten en noem maar op. En daar komt de Maasvallei als werktitel in beeld, want in deze bijzondere vallei; wonen, werken en leven mensen. En niet te vergeten alle bijzondere flora en fauna dat het gebied en de rivier rijk is.

Dankzij infrastructuur zoals, bruggen, fietsbruggen, veerponden en scheepvaart is het op verschillende plaatsen mogelijk om de Maas over te kunnen steken. Iedereen is gebaat bij een rustige kabbelende Maas, want als het water in de Maas te laag staat ontstaan er problemen, maar als het water te hoog staat ook.

Iedereen in de regio heeft daardoor een gezamenlijk belang, want in alle gemeentes langs de Maas vinden continue ontwikkelingen plaats. Ontwikkelingen die te maken hebben met onderwijs, toerisme, recreatie, energie, werkgelegenheid, zorg, gezondheid, duurzaamheid, gebiedsontwikkeling, infrastructuur, industrie, scheepvaart, pleziervaart, natuurbeheer, bouw, horeca, centrumplannen, historie, cultuur, kunst en nog veel meer, want de regio bruist.

De regio Land van Cuijk en Boxmeer is ook nog eens een hotspot, want binnen een straal van 70 kilometer rond Boxmeer wonen, leven en werken ruim 10 miljoen mensen.

Met de wetenschap dat de Maasvallei grondgebieden deelt met België en Duitsland is er dus sprake van een gemeenschappelijk internationaal belang. De Maasvallei bestaat hierdoor ook uit verschillende buitenlandse provincies, gemeentes en gebieden.

Maasvallei.Net faciliteert voor bedrijven, ondernemers en organisaties een nieuwssite om kennis- en informatie met elkaar uit te wisselen in de vorm van bedrijfsnieuws. Dé manier ook om gezamenlijk acquisitie te kunnen doen voor elkaar.

Daarnaast organiseert Maasvallei.Net de regionale Business beurs Boxmeer waar bedrijven, ondernemers en organisaties elkaar ook persoonlijk kunnen ontmoeten.

In de Maasvallei worden kansen, mogelijkheden en worden mogelijkheden concrete projecten.

Meer weten?

Maasvallei Netwerk

Industrieterrein Saxe Gotha
Lionstraat 8
5831 AK BOXMEER

Telefoonnummer : 024-2100220
Mobiel : 06-26494980

E-mail : maasvallei@maasvallei.net
Website : www.maasvallei.net

De Maasvallei producten en diensten vallen onder het bedrijf Zakenservice.


Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.