Vervallen vakantiedagen automatisch?

Informeer uw medewerkers duidelijk over hun vakantiedagen

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

Vervallen vakantiedagenVervallen vakantiedagen automatisch? Het voorjaar is aangebroken en ook de vakantieperiode dient zich weer aan. Veel werknemers zullen dan ook verlofaanvragen indienen bij hun werkgever. De vraag of een werkgever een vakantieaanvraag mag weigeren hebben wij in eerdere nieuwsberichten al beantwoord*, maar ook over de vervaltermijn van vakantiedagen blijkt soms onduidelijkheid te bestaan.

Op bovenwettelijke vakantiedagen heeft een werknemer recht indien dit in de arbeidsovereenkomst of cao is bepaald. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat een werknemer deze dient op te nemen binnen vijf jaar nadat ze door de werknemer zijn opgebouwd. Bovenwettelijke dagen die zijn opgebouwd in 2018 verjaren dus pas op 31 december 2023.

Vervallen vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2018 heeft opgebouwd, vervallen dus met ingang van 1 juli 2019. Op deze vervaltermijn zijn echter uitzonderingen gemaakt.

Europees Hof

Volgens het Europees Hof van Justitie vervallen/verjaren vakantiedagen niet als de werkgever zijn werknemers hier niet tijdig over heeft geïnformeerd of niet kan bewijzen dat hij dit heeft gedaan. Een werkgever dient een werknemer op precieze wijze en tijdig te informeren over een eventueel verlies van de vakantiedagen wanneer die niet tijdig door de werknemer worden opgenomen. Een werkgever moet kunnen bewijzen dat hij zijn werknemer heeft gewezen op de resterende vakantiedagen en de datum waarop ze komen te vervallen/verjaren. Een verwijzing naar een HR-systeem waarin een werknemer zelf kan nagaan hoeveel vakantiedagen openstaan en wanneer de vakantiedagen komen te vervallen/verjaren, is in dat kader niet voldoende.

Informeer uw werknemers tijdig

Aan alle werkgevers is daarom het advies om werknemers tijdig en uitgebreid te informeren over de hoeveelheid vakantiedagen die nog openstaan en wanneer deze vakantiedagen moeten worden opgenomen. Wanneer je dit als werkgever niet doet, dan kan het zo zijn dat deze dagen in de toekomst alsnog moeten worden toegekend, kunnen worden opgenomen of moeten worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband.

Janneke van Gaal- Janssen is werkzaam bij OOvB als juriste.
Vennootschapsbelasting

Over OOvB
OOvB adviseurs en accountants heeft in haar langjarig bestaan een sterke reputatie opgebouwd als een betrokken en deskundige dienstverlener voor ondernemers in de regio Noordoost-Brabant en Zuidoost-Gelderland. Vanuit 5 regiokantoren staan wij, met een team van acht vennoten en in totaal zo’n 90 professionals, onze klanten dagelijks bij op het vlak van accountancy, fiscaliteit, juridische zaken, bedrijfsadvies, corporate finance en personeel & organisatie.

Kijk voor meer informatie op de website van OOvB adviseurs en accountants of klik hier voor meer artikelen op de Maasvallei website.

Print Friendly, PDF & Email

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.