Verplicht energielabel C voor huurders en verhuurders

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

Energielabel CHEESCH – OOvB Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw dat groter is dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. De verplichting om over een energielabel C te beschikken kan dus vergaande gevolgen hebben voor zowel verhuurder als huurder.

Gevolgen overtreding vanaf 2023

Het bevoegd gezag – dit is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat – is op grond van het bouwbesluit verantwoordelijk voor de handhaving van het energielabel C en daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Het bevoegd gezag kan, wanneer een kantoorgebouw in 2023 niet het juiste energielabel heeft, verschillende maatregelen nemen, bijvoorbeeld het geven van een waarschuwing tot het opleggen van een last onder dwangsom, bestuursdwang of – bij herhaaldelijke overtreding – een bestuurlijke boete. Tevens is er sprake van een economisch delict.

Gevolgen bestaande en nieuwe huurovereenkomsten

Wanneer het kantoorpand niet meer als zodanig kan worden gebruikt, omdat het niet beschikt over het energielabel C, dan zou dit als een gebrek kunnen worden gekwalificeerd. Zeker als er via handhaving waarschuwingen of boetes worden opgelegd. Indien sprake is van een gebrek, is de verhuurder verplicht dit te verhelpen. De huurder heeft recht op nakoming en als dat (tijdelijk) niet mogelijk is, tevens recht op schadevergoeding en huurprijsvermindering.

Het is raadzaam om hier bij nieuwe huurovereenkomsten alvast rekening mee te houden en om hierop tijdig te anticiperen.

Afspraken die nu al kunnen worden vastgelegd betreffen bijvoorbeeld de werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden, wie deze werkzaamheden gaat uitvoeren, wie de kosten daarvan draagt en een eventuele aanpassing van de huurprijs.

Heeft u nog vragen over energie labels of over bestaande of nieuwe huurovereenkomsten, neemt u dan contact met ons op.

Ilona Vinke-Cobussen is sinds 2014 werkzaam bij OOvB vestiging Heesch.
Vennootschapsbelasting

Over OOvB
OOvB adviseurs en accountants heeft in haar langjarig bestaan een sterke reputatie opgebouwd als een betrokken en deskundige dienstverlener voor ondernemers in de regio Noordoost-Brabant en Zuidoost-Gelderland. Vanuit 5 regiokantoren staan wij, met een team van acht vennoten en in totaal zo’n 90 professionals, onze klanten dagelijks bij op het vlak van accountancy, fiscaliteit, juridische zaken, bedrijfsadvies, corporate finance en personeel & organisatie.

Bekijk hier meer nieuwspartners van de Maasvallei.net website. Zelf nieuws aanleveren? Klik dan hier.

Print Friendly, PDF & Email

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.