Transportschaarste bij het terugleveren van energie

Particulieren en bedrijven met stroomaansluitingen tot 3x80 Ampère ondervinden geen hinder van transportschaarste.

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

Foto Pixelbay TransportschaarsteBOXMEER – “Transportschaarste” De overheid biedt lucratieve subsidieregelingen zoals de (SDE+) Stimulering Duurzame Energieproductie op het gebied van duurzame energie om bedrijven aan te sporen om energie neutraal te ondernemen en duurzame energie te produceren. Echter, dienen bedrijven in het gebied Brabant Oost bij deze aanvraag heel goed op te letten, want bij de onderstations in de plaatsen Haps en Cuijk is sprake van transportschaarste.

Transportschaarste wil zeggen dat er voor stroomaansluitingen groter dan 3×80 Ampère geen teruglevering van opgewekte energie kan plaatsvinden op het stroomnet. Een aansluiting groter dan 3×80 Ampère krachtstroom mag nog wel worden gerealiseerd om op te wekken voor eigen verbruik, echter op geen enkel moment mag teruglevering van deze opgewekte energie op het net plaatsvinden.

Bedrijven in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert vallen onder deze regio, Brabant Oost. In sommige kerkdorpen van de genoemde gemeenten kan het zijn dat die juist gevoed worden door andere onderstations, waar geen transportschaarste op van toepassing is.

Duurzaam opgewekte energie door zonnepanelen spreekt veel burgers en bedrijven aan. Ook zijn er veel regionale initiatieven voor de ontwikkeling van grootschalige wind- en zonneparken. De groei hiervan is op dit moment zo groot, dat de maximale belastbaarheid van het stroomnet bij de onderstations Haps en Cuijk bereikt is.

De loze stroomkabels, langs de Maaslijn bieden geen aanvullende oplossing voor het probleem, dus de oplossing moet worden gezocht in een hoger netvlak. Op dit moment wordt er op hoog niveau bekeken wat er allemaal voor nodig is om deze situatie op te lossen, maar dan moet men denken aan periodes van jaren. Dit heeft te maken het aanvragen van vergunningen, het bekijken van bestemmingsplannen, wet- en regelgeving en communicatie tussen allemaal verschillende partijen.

Particulieren en bedrijven met stroomaansluitingen tot 3×80 Ampère ondervinden geen hinder van transportschaarste.

Op de website van Netbeheerder Enexis staat uitgebreide informatie over de beperkte capaciteit voor nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaam energie opwekken.

En op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, treft u alle informatie over (SDE+) Stimulering Duurzame Energieproductie in opdracht van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat.

Neem voor overige vragen over dit artikel gerust contact op met de redactie van Maasvallei.Net.

Print Friendly, PDF & Email

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*