Start archeologische opgraving Bedrijvenpark Laarakker Cuijk

HAPS – Op 26 april 2017 is Econsultancy gestart met de archeologische opgraving op Bedrijvenpark Laarakker Cuijk in Haps. Het terrein van maar liefst 90 hectare wordt ontwikkeld tot industriegebied, waar onder andere Danone Nutricia zich zal vestigen. Niet alleen vandaag de dag en in de toekomst, maar al vanaf de diepe prehistorie tot in de middeleeuwen laat het gebruik van de locatie sterke overeenkomsten zien. De opgraving met het thema “food, productie en transport” zal dit verloop in de tijd zichtbaar maken.

Vestigingsplaats
De oost-west georiënteerde dekzandrug met een lengte van ca. 1,2 km tussen Haps en de snelweg A73 is al eeuwenlang een aantrekkelijke vestigingsplaats. Jagers-verzamelaars, de eerste boeren en de latere boerengemeenschap leefden er. Ambachtelijke activiteiten, zoals metaalbewerking hebben er plaatsgevonden. Eerdere archeologische onderzoeken hebben laten zien dat in de ondergrond belangrijke archeologische resten aanwezig zijn. Bij de opgraving verwachten de archeologen van Econsultancy funderingen van boerderijen, wegen en werkplaatsen uit het midden- en laat neolithicum, de bronstijd en de middeleeuwen. Bovendien bevindt zich een grafveld uit de brons- en ijzertijd in het plangebied. Door een dikke conserverende akkerlaag zijn de archeologische sporen goed bewaard gebleven. Deze worden nu voor het eerst volledig blootgelegd.

Samenwerking
Archeoloog Tom Hos, projectleider van het onderzoek vertelt: “Het is een mooie opdracht die we gekregen hebben van de gemeente Cuijk. Econsultancy beschikt over een groot team van archeologen met verschillende specialisaties. En dat hebben we nodig voor deze omvangrijke opgraving. Naast ons eigen team werken we samen met amateurarcheologen uit de regio. Zij weten vaak veel over de plaatselijke historie. Ook studenten Archeologie van Saxion Hogescholen zullen ons helpen. Een hele mooie ervaringsstage. ”

Wethouders Rob Poel en Maarten Jilisen, Peter Stevens en directeur Erwin Zwerver van Econsultancy hebben op 26 april de officiële starthandeling verricht van het onderzoek op het rijks- en gemeentelijk archeologisch monument.

Econsultancy vestiging Brabant econsultancy-Vestiging-Econsultancy-Brabant-Heinz-Moormannstraat-1-B-5831-AS -BOXMEER-logo-maasvallei-netwerk

Heinz Moormannstraat 1-B
5831 AS  BOXMEER

Telefoon : 0485-581818
Fax : 0485-581810

E-mail :    boxmeer@econsultancy.nl
Website : www.econsultancy.nl

Print Friendly, PDF & Email