Presentatie Meerjarenprogramma Agrifood Land van Cuijk op Landgoed de Barendonk te Beers leidt tot meer interessante vraagstukken

Delen wordt enorm gewaardeerd

BEERS – Het Land van Cuijk bruist van de initiatieven en ontwikkelingen. Hierdoor hebben de samenwerkende gemeenten in het Land van Cuijk het initiatief genomen om te komen tot een meerjarenprogramma; AgriFood 2018-2021. Een programma dat bijdraagt aan bundeling en versnelling van ontwikkelingen in de regio. De insteek is nadrukkelijk dat het programma door alle actieve spelers op het gebied van AgriFood samen wordt gemaakt. 

Ondernemers, overheden, onderwijs en het bedrijfsleven werken gezamenlijk aan de volgende onderwerpen voor het programma Agrifood 20018-2021.

Afgelopen woensdagavond kwamen de zes werkgroepen bij elkaar op Landgoed de Barendonk in Beers om de resultaten van het gezamenlijke meerjarenplan te presenteren en te bespreken.

Er zijn veel bedrijven die streekproducten verkopen, leveren en produceren in het Land van Cuijk, maar de distributie van de producten blijft een uitdaging en kan beter.

Er was veel lof over de resultaten van het Goei Leven Land van Cuijk.

Ook de communicatie naar buiten met media voor de betrokken partijen is een belangrijk onderwerp, want men wil de informatie delen met de regio om ook de juiste partijen met elkaar te verbinden.

Er wordt druk overlegt en nagedacht over manieren om de jeugd stageplaatsen en werkgelegenheid te bieden in de regio.

Men is ook op zoek naar daadkracht, aanjagers en concrete plannen. Ondernemers, bedrijven, verenigingen en mensen die iets willen/kunnen betekenen voor de regio moeten zeker dit verslag lezen om in contact te treden met de juiste contactpersonen bij Agri Food 2018-2021.

Print Friendly, PDF & Email

Delen wordt enorm gewaardeerd