Oxalis Tuinontwerpen Sambeek. Een tuin; méér dan een tuin ‘pur sang’

SAMBEEK – De tuin en de natuur: Iedereen weet intussen dat er wereldwijd veel zorgen zijn over ons klimaat. De vergaande industrialisering, onze consumptiemaatschappij, de toenemende bereikbaarheid van welvaart en het groter wordende aantal wereldburgers zorgt voor problemen. Co2 uitstoot, smeltende ijskappen, veranderend klimaat; elke dag worden we er in kranten en journaals mee geconfronteerd.

Regelgeving van de overheid en klimaatakkoorden kunnen op grote schaal effect scoren, maar werken traag. Gelukkig nemen bedrijven momenteel gezamenlijk initiatieven en slaan de handen in één. Milieumaatregelen, verminderde Co2 uitstoot, technische innovatie op energiegebied etc. zijn aandachtspunten om sneller resultaat te boeken.

Hier liggen dus belangrijke mogelijkheden, maar ook de tuinen van particulieren en bedrijven kunnen een bijdrage te leveren aan de oplossing van de problemen. Ca. 40% van het oppervlak in steden is particulier eigendom. Voeg daarbij openbaar groen en bedrijventerreinen en je ziet vanzelf dat er een groot areaal beschikbaar is om in te zetten als groene omgeving. Door met een dergelijke insteek en visie naar tuinen te kijken, is er meer mogelijk. Elke groene ruimte kan een bijdrage leveren aan Co2 vastlegging, reductie van temperatuur in de zogenaamde warmte-eilanden in steden, stimulatie van de biodiversiteit en de waterafvoer regulatie. Groen biedt in de breedste zin van het woord mogelijkheden om de negatieve gevolgen van onze moderne maatschappij te reduceren en draagt daarnaast aantoonbaar bij aan het welbevinden van mensen.

De tuin draagt bij; plant groen!
Gelukkig beginnen we ervan overtuigd te raken dat ‘versteende tuinen’, tuinen die grotendeels bestraat zijn, geen meerwaarde hebben. Noch qua beleving, noch qua bijdrage aan het milieu. We zijn er steeds meer van overtuigd dat een ‘groene’ omgeving voordelen heeft!

1000 jarige Linde in Sambeek

Een boom neemt het broeikasgas Co2 op en legt dat vast in, voor de boom belangrijke, producten. Hierbij komt zuurstof vrij. Overigens geldt dit natuurlijk niet alleen voor bomen, maar voor álle beplanting.

Het voor de gezondheid schadelijke fijnstof dat o.a. vrijkomt door het gebruik van auto’s, kan worden vastgelegd door bomen, hagen, gevelbegroeiing en heesters. Hoe meer groen oppervlak, hoe meer fijnstof kan worden geadsorbeerd.

Het is bekend dat door de grote hoeveelheid harde materialen, zoals bestrating en gevels, de temperatuur in de steden ca. 2-3 graden hoger is dan op het platteland. Zonder voldoende groen ontstaan hitte-eilanden, waar het zeker voor ouderen tijdens hete zomerdagen niet prettig is. Bomen geven schaduw waardoor de temperatuur in de directe omgeving flink daalt. Doordat beplanting vocht verdampt, wordt de temperatuur minder hoog. Naast deze temperatuurreductie is de buffercapaciteit voor water door beplanting eveneens van belang; opname van regenwater door met name bomen zorgt ervoor dat de overmaat aan regenwater tijdelijk wordt opgeslagen. De laatste jaren worden we geconfronteerd met plensbuien. Niet alleen in versteende steden een probleem, maar ook in de dorpen in het land van Cuijk zorgde de wolkbreuk in juni 2016 voor overstromingen in Boxmeer en Beugen. De aanwezigheid van voldoende beplanting levert een bijdrage doordat ze het water opzuigt en in later fase door verdamping weer afgeeft.

Natuurlaan met hek in Sambeek

De tuin draagt bij; halfverharding
Zelf gebruik ik steeds vaker halfverharding in de tuinen die ik ontwerp. Tegels en beton zorgen tijdens dergelijke buien voor problemen; het regenwater stroomt dan, zij het met veel vertraging en overlast, door de op dat moment overbelaste riolen naar de rivieren weg. Halfverharding zoals grind en Hansegrand, daarentegen zorgt ervoor dat regenwater snel in de bodem wegzakt. Door, in onze Maasvallei, maasgrind te gebruiken is de aanvoerlijn kort; een economisch en milieutechnisch gunstige situatie. Grind, gelegd in honingraat raster – gemaakt van gerecycled plastic- loopt perfect en is zelfs geschikt voor rolstoelen en fietsen.

Tuin van het archeologisch museum Ceuclum in Cuijk. Hansegrand als halfverharding.

De tuin draagt bij; creatief met water!
Koppel waterafvoerbuizen eens los en laat het water via een slang/buis in een vijver stromen die daarna, via een overloopsysteem, het water afvoert naar de sloot. Dit hebben we toegepast in een project in Oosterhout (Nijmegen). Het riool wordt zo niet belast met relatief schoon regenwater. We beleven plezier aan het water in onze vijverbak en het wordt teruggegeven aan de natuur.

Particulier project in Oosterhout(Nijmegen). Regenwater wordt via een ondergrondse buis naar een waterbak geleid en vervolgens via een overloop afgevoerd naar de nabij gelegen sloot.

Zo ook hebben we regenwaterafvoerbuizen al verschillende malen losgekoppeld en bevestigd aan een drainageslang die spiraalvormig onder het tuinoppervlak gelegd werd. Regenwater wordt nu afgevoerd en vloeit terug naar het grondwater, maar voorziet in de tussenliggende tijd drogere stukken van de tuin van water.

De tuin draagt bij; planten met meerwaarde!
Sommige planten dragen meer bij aan biodiversiteit dan andere. Dubbele bloemen vinden wij vaak mooi, maar hebben voor het milieu nauwelijks toegevoegde waarde omdat ze voor insecten niet interessant zijn. We weten dat het aantal vlinders terugloopt en bijen hebben steeds grotere problemen. Deze laatste zijn van groot belang voor de vruchtvorming van onze cultuurgewassen. Zonder bijen kunnen we niet! Laten we dus onze tuinen, openbaar groen en bedrijventerreinen voorzien van de juiste bomen, heesters en planten en zo een bijdrage leveren aan een vergroting van de biodiversiteit.

Veel kleine stukjes groen vormen een groot geheel!
Natuurlijk betekent elke tuin, elke plantsoen of bedrijfsterrein ‘an sich’ maar een kleine bijdrage, maar veel kleine perceeltjes maken een groot geheel. Door je dát te realiseren wordt iedere bijdrage, zowel van de particulier als bedrijfsmatig, belangrijk. Ook als bedrijf, in de breedste zin van het woord, heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat wordt gelukkig steeds meer zo gevoeld. Veel bedrijven beschouwen het als hun visitekaartje om in hun bedrijfsdocumentatie foto’s te laten zien van een ecologisch verantwoorde tuin rondom hun bedrijf. Het is intussen bekend dat iedereen, dus ook werknemers, in een groene omgeving, zich prettiger voelen en gezonder zijn. Het is niet voor niets dat het Maasziekenhuis in Boxmeer rondom haar nieuwbouw geïnvesteerd heeft in een groene en bloeiende omgeving. Dit geldt ook voor het zorgcentrum ‘Op ’t Hoogveld’ in St. Anthonis. Het mes snijdt aan meerdere kanten. Bewoners voelen zich prettig, het milieu heeft er baat bij en we dragen ons steentje bij aan het verminderen van klimaatproblemen en het vergroten van de biodiversiteit. Belangrijk genoeg dus! En ……daarnaast kunnen we ons zelf als bedrijf ook positief maatschappelijk betrokken profileren!

Ontwerpers van een groene omgeving
Als ontwerpers van een groene omgeving zijn we ons vanzelfsprekend bewust van onze taak, maar het is nodig ons nog uitgebreider uiteen te zetten met deze problematiek. Om creatieve oplossingen te verzinnen voor problemen. Te weten wat de gebruikers van de ruimte willen en verwachten.

Steeds moet de juiste plantkeuze gemaakt worden. Dat vraagt veel kennis van planten en plantengemeenschappen. Met dat laatste wordt bedoeld dat een aantal planten van nature samenleeft onder bepaalde omstandigheden. Willen we een logische uitstraling krijgen dan moeten we planten kiezen die passen bij de omstandigheden en passen bij elkaar. Dit draagt tegelijkertijd ook bij tot een beperking van het onderhoud van de tuin. Tuinieren met de natuur mee! De toenemende drukte en de afnemende beschikbare hoeveelheid tijd vragen om tuinen met minder onderhoud, terwijl de belangstelling voor natuurbelevering, volkomen terecht, toeneemt. Het is belangrijk om tuinen te ontwerpen waarin aan beide aspecten tegemoet gekomen wordt. Hier ligt dus voor de ontwerper van groene ruimtes in de meest brede zin van het woord een uitdaging.

In het vervolgartikel zal hierop verder worden ingegaan. Dit zal over enkele weken hier gepubliceerd worden.

Oxalis Tuinontwerpen
Jeanne van Rijs
St. Janslaan 2C
5836 AZ Sambeek

Telefoon : 06-15362704

E-mail : info@oxalis-tuinontwerpen.nl
Facebook pagina
Website : www.oxalis-tuinontwerpen.nl

Print Friendly, PDF & Email