OOvB organiseert PE cursus: ‘De bewindvoerder als ondernemer’

Human resources officer choose employee standing out of the crowd. Select team leader concept. Gender discrimination in employees selection.

OOvB adviseurs en accountants nodigt u uit voor de PE cursus ‘De bewindvoerder als ondernemer’. De cursus is geaccrediteerd door BPBI en geeft recht op 3PE punten. De PE cursus vindt plaats op donderdag 6 april 2017, van 14.00 uur tot 18.00 uur bij OOvB adviseurs en accountants, Vijverlaan 21, 6602 CX Wijchen.

Een gratis PE cursus?
Als klant van OOvB adviseurs en accountants neemt u gratis deel aan deze cursus. Bent u geen klant van OOvB dan kunt u deelnemen voor een bedrag van € 99,- (dit bedrag wordt gecrediteerd wanneer u OOvB in 2017 inschakelt voor de jaarlijkse audit).

Wat zijn de onderwerpen?

  • Bevindingen en terugkoppeling Landelijk Kwaliteitsbureau CBM en BPBI n.a.v. door OOvB uitgevoerde audits (o.a. inzake klachtenregeling, ontbrekende stukken, aangifte IB, leefgeld, voorschotten, contactmomenten, streven naar financiële zelfredzaamheid, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering, grootte steekproef, communicatie bij vervanging, eisen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid, storten bijzondere bijstand rechtstreeks op rekening bewindvoerder);
  • Aanvullende verslaggevingseisen inzake de jaarrekening;
  • Fiscale aspecten;
  • Effectieve inrichting van de eigen administratie, met name mogelijkheden digitalisering;
  • Aannemen van personeel in combinatie met de nieuwe Flexwet;
  • Intervisie (wij hebben een aantal punten geselecteerd, maar ook uw input is welkom).

Hoe meld u zich aan?

Stuur een e-mail naar events@oovb.nl. Vermeld uw naam, het aantal aanwezige personen en het onderwerp ‘PE cursus voor bewindvoerders’, dan ontvangt u van ons een bevestiging.

Wij stellen het op prijs als u deze cursus wilt aanbevelen onder uw collega bewindvoerders. Bij grote belangstelling zal er een tweede cursusdag ingepland worden.

OOvB adviseurs en accountants
Vijverlaan 21
6602 CX Wijchen
Jeroen de Laat AA
Gertie van Griensven AA
Marloes Swartjes MB
mr. Emile Koenen
Leon Wijers

Print Friendly, PDF & Email