Ondernemers steeds beter voorbereid op Brexit

Kwart ondernemers legt Brexit-buffer aan.

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

Ondernemers steeds beter voorbereid op Brexit - PixelbayKvK Barometer: – Ondernemers steeds beter voorbereid op Brexit – Met nog exact 10 dagen te gaan tot Brexit is het deel van de Nederlandse ondernemers dat goed is voorbereid in het eerste kwartaal van 2019 verder gestegen naar 28%. Tegelijkertijd is het aandeel ondernemers dat helemaal niet is voorbereid gedaald van 39% in Q3 2018 tot 17% eind eerste kwartaal 2019.

Dit blijkt uit de nieuwe KVK Brexit Barometer die op 19 maart 2019 is gepubliceerd. De Barometer meet de ontwikkelingen in het sentiment en de mate van voorbereiding van Nederlandse ondernemers in het eerste kwartaal van 2019.

Ondernemers steeds beter voorbereid op Brexit

Zakelijke vooruitzichten nauwelijks veranderd
Uit de Barometer blijkt daarnaast dat de eigen zakelijke vooruitzichten (zoals handel en investeringen) in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van Brexit nauwelijks zijn veranderd voor Nederlandse ondernemers ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. Bij ongeveer de helft is het sentiment over de toekomst neutraal, ruim een kwart van de ondernemers ziet de zakelijke vooruitzichten als (zeer) slecht en een kwart daarentegen als (zeer) goed.

No-deal
De kans dat het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord de Europese Unie verlaat bestaat nog altijd. 24% van de ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk weet niet of nauwelijks wat dit scenario voor hun bedrijf betekent. 37% weet dat grotendeels en 39% enigszins. Bij een no-deal scenario verlaat het Verenigd Koninkrijk zonder overgangsperiode de Europese Unie.

Bijna de helft van de respondenten (45%) heeft geen plan gemaakt of maatregelen getroffen voor een no-deal scenario. 14% heeft dat in grote mate wél gedaan en 37% in enige mate. De overige 4% weet het niet.

Hamsteren voor de Brexit
Van de ondernemers die in enige of grote mate een plan hebben gemaakt of maatregelen hebben getroffen geeft bijna de helft (46%) aan extra voorraden aan te houden. 52% van de ondernemers doet dit niet en 2% geeft aan het niet te weten. 39% houdt een ‘Brexit-buffer’ aan in Nederland, 13% (ook) in het Verenigd Koninkrijk en 6% (ook) in een ander land.

Periodieke meting
De KVK Brexit Barometer is een periodieke meting van het Brexit-voorbereidingsniveau van Nederlandse ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast geeft de barometer een indruk van de zakelijke vooruitzichten (handel en investeringen) van deze ondernemers, oftewel het sentiment over het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk.

KVK voerde het onderzoek voor de barometer eind februari 2019 uit via het KVK Ondernemerspanel, dat bestaat uit zzp’ers en mkb-ondernemers. Daarnaast hadden ondernemers de mogelijkheid om deel te nemen aan dit onderzoek via andere panels, de LinkedIn pagina van KVK en KVK.nl. In totaal hebben 233 ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk deze vragenlijst ingevuld.

Praktische hulp bij voorbereiding op Brexit
Om ondernemers te helpen met de voorbereiding op Brexit hebben de Rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties als KVK en RvO diverse tools gelanceerd. Ondernemers kunnen bij het Brexitloket een Brexit Impact Scan doen om de gevolgen voor hun bedrijf inzichtelijk te maken of een Brexit voucher aanvragen om extern advies in te winnen. Ook kunnen er vragen worden gesteld over zakendoen met het Verenigd Koninkrijk en de veranderingen die Brexit met zich meebrengt. Meer informatie op het Brexitloket en de KVK-Brexit pagina.

Lees hier meer informatie over de Brexit op de Maasvallei site.

Print Friendly, PDF & Email

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.