Laat uw spaargeld slim renderen, sluit een familiehypotheek!

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

spaargeldCUIJK – HEESCH – Regelmatig krijg ik de vraag voorgelegd van relaties wat zij moeten doen met hun (overtollige) spaargeld. Daarbij wordt beleggen op de beurs vaak als ongrijpbaar en risicovol ervaren. De veel veiligere spaarrekening levert met de huidige rentestand echter nagenoeg niets op. De belastingheffing over het vermogen (box 3) blijft hetzelfde ongeacht het behaalde daadwerkelijke rendement. Dit maakt dat zelfs sprake is van een negatief rendement. Kan dit niet anders? Jazeker wel, sluit een familiehypotheek!

De familiehypotheek
Ouders springen steeds vaker bij als de kinderen hun eerste huis kopen of gaan verhuizen naar een grotere eigen woning. Ouders treden regelmatig op als aanvullende geldschieter naast de bank of nemen zelfs de rol van de bank volledig over. Als tegenprestatie voor het uitgeleende bedrag wordt vaak de woning van het kind als zekerheid geboden. De zogenaamde familiehypotheek is geboren. Hoe doet u dat fiscaal zo gunstig mogelijk?

De familiehypotheek, welke rente moet ik berekenen?
Als geld geleend wordt aan kinderen om een huis te kopen, moet hierover een zakelijke rente worden berekend. Als dit niet gebeurt, is sprake van een schenking. Overigens is met het berekenen van een zakelijke rente niets mis. De rente die wordt betaald voor de eigen woning is bij het kind aftrekbaar in box 1. Voor de ouders is de ontvangen rente onbelast.

Wat is een zakelijke rente?
Wat een zakelijke rente is, hangt af van de omstandigheden. Als het kind een beperkt vermogen heeft en/of geen vaste baan, is het risico hoger en zal een bank doorgaans een hogere rente berekenen dan wanneer dit niet zo is. Als het huis niet als extra zekerheid geboden kan worden, zal de rente ook hoger uitvallen. Vaak wordt aangesloten bij de rente die de bank aanbiedt, verhoogd met een kleine opslag. Voor het gezin als geheel is een hogere rente fiscaal interessant: onbelast bij de ontvanger (ouders) en aftrekbaar bij de betaler (kind).

Lagere woonlasten door schenking
Om rente-aftrek voor de eigen woning te kunnen krijgen, is het van belang dat de lening in 30 jaar door het kind wordt afgelost. Ouders kunnen de woonlasten van het kind verder verlagen door een schenking te doen. Dit mag jaarlijks onbelast tot een bedrag van € 5.428 (2019). Belangrijke tip is dat de rente en de aflossing ook daadwerkelijk door het kind aan de ouder betaald wordt en dat dit dus niet tegen elkaar wordt weggestreept. Ouders kunnen het door hen gewenste bedrag schenken aan het kind. Als de schenking meer bedraagt dan € 5.428 zal over het meerdere 10% schenkbelasting moeten worden voldaan en een aangifte schenkbelasting worden gedaan. Onder omstandigheden kan ook gebruik worden gemaakt van een eenmalig hoge vrijstelling voor schenking van de eigen woning. Die vrijstelling is maar liefst € 102.010 (2019).

Spaargeld
Bij een juiste planning biedt de familiehypotheek voordelen voor zowel ouders als het kind en betaalt de Belastingdienst mee aan het woongenot van het kind. En wie wil dit nu niet? Of de familiehypotheek interessant voor u is, maak ik graag inzichtelijk. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

“Laat uw spaargeld slim renderen, sluit een familiehypotheek!”

Rob Siroen is werkzaam sinds 2013 bij OOvB vestiging Cuijk en Heesch.
Vennootschapsbelasting

Over OOvB
OOvB adviseurs en accountants heeft in haar langjarig bestaan een sterke reputatie opgebouwd als een betrokken en deskundige dienstverlener voor ondernemers in de regio Noordoost-Brabant en Zuidoost-Gelderland. Vanuit 5 regiokantoren staan wij, met een team van acht vennoten en in totaal zo’n 90 professionals, onze klanten dagelijks bij op het vlak van accountancy, fiscaliteit, juridische zaken, bedrijfsadvies, corporate finance en personeel & organisatie.

Kijk voor meer informatie op de website van OOvB adviseurs en accountants of klik hier voor meer artikelen op de Maasvallei website.

Print Friendly, PDF & Email

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.