KvK stopt met de verkoop van online adressenbestanden

KvK faciliteert het platform, Taskforce Maatschappelijk Verantwoord Datagebruik.

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

adressenbestandenKvK stopt met de verkoop van online adressenbestanden – Raad van Bestuur voorzitter Claudia Zuiderwijk van de Kamer van Koophandel, geeft in een reactie op het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens aan, dat de groeiende groep zzp’ers die overlast ervaren van agressieve telefonische verkoop, betere bescherming nodig hebben.

“Om dit te kunnen bereiken is een beperking op het gebruik van gegevens uit het Handelsregister voor direct marketing nodig, maar wel met behoud van gebruik van data om te kunnen ondernemen.”

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) laat in haar advies aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en KVK (Kamer van Koophandel) weten dat data uit het Handelsregister (HR) toch vooral bedoeld zijn om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te dienen en niet voor andere doeleinden. De AP beveelt EZK daarom aan de wet te wijzigen.

Wetgeving online adressenbestanden
Volgens de huidige wet moet KVK de gegevens verstrekken aan iedereen die daarom vraagt, ongeacht het doel waarvoor gegevens worden gebruikt. Zodra iemand KVK vraagt om gegevens te verstrekken, moet KVK deze gegevens verstrekken en mag zij dat dus ook onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AP is echter van mening dat persoonsgegevens uit het Handelsregister niet mogen worden verstrekt voor de concrete commerciële belangen van een individueel bedrijf en vraagt aan EZK om de wet te wijzigen.

Claudia Zuiderwijk: “Natuurlijk mag de AP een wetswijziging voorstellen. En is het aan de wetgever en de politiek om hierover te beslissen. Om de overlast voor zzp’ers echt te beperken is inderdaad een wetswijziging nodig. Echter wel één die aan de ene kant de privacy van zzp’ers beter beschermt, en aan de andere kant de mkb’ers, zzp’ers en andere bedrijven toe blijft staan om de data van het Handelsregister te kunnen blijven gebruiken om te kunnen ondernemen. Zoals het gebruik voor markt- en concurrentieanalyses (bijvoorbeeld een kapper die wil checken of er al meerdere kapsalons in een buurt aanwezig zijn) en detectie van potentiële leveranciers- en zakenpartners. Het gebruik van deze analysedata wordt door ondernemers gewenst en zorgt niet voor overlast. Dus dat deel moet beschikbaar blijven voor ondernemers.

Het vergt dus een nauwkeurige in plaats van grofmazige aanpak; die bestaat uit het aanpakken van de overlast voor zzp’ers én het openhouden van gebruik van data die voor ondernemers relevant is om te ondernemen en niet voor overlast zorgt. KVK is dan ook verheugd dat EZK aanleiding ziet om te verkennen of er een beperking mogelijk is van het gebruik van Handelsregistergegevens voor ongewenste direct marketing. Met name voor de grote groep zzp’ers.”

Nieuwe maatregelen KVK
KVK gaat al haar producten nader toetsen op privacyaspecten. Bekeken wordt of in bepaalde producten gegevens kunnen worden weggelaten, zonder dat KVK daarmee de huidige Handelsregisterwet overtreedt die juist verplicht om alle gegevens aan partijen openbaar te maken en het ter beschikking te stellen. Voor het einde van het jaar is deze toets gereed. Daarnaast stopt KVK per 1 juli 2019 met het product Adressenbestand Online, laat KVK in een schriftelijke reactie (brief, pdf) aan AP weten. Dit product wordt veel gebruikt voor direct-marketingdoeleinden.

Claudia Zuiderwijk: “Vanuit de wetgever en de huidige Handelsregisterwet is het helder dat dit product gevoerd kan worden. De AP heeft een andere wetgevingsinterpretatie. Los van juridische interpretaties tussen wetgever en AP kiezen wij er zelf voor om dit product niet meer aan te bieden. Hoewel het niet het ongewenste gebruik van marketingdata voor acquisitie door partijen geheel verhinderd, kunnen we het wel moeilijker maken. Voor de rest is wetgeving nodig.”

Resumé met betrekking tot omgaan met online adressenbestanden:
De Kamer van Koophandel blijft de Handelsregisterwet toepassen, uitvoeren en handhaven. En de Autoriteit Persoonsgegevens waakt over de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer informatie over de omgang met online adressenbestanden volgt snel, want de KvK faciliteert het platform, Taskforce Maatschappelijk Verantwoord Datagebruik.

Lees hier meer over het Privacybeleid van Maasvallei.Net.

Print Friendly, PDF & Email

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*