Kavelruil combineert herstel Maasheggen met landbouw in de Maasvallei

De Maasvallei is een duurzaam gebied waar natuur en mens centraal staan.

Delen wordt enorm gewaardeerd

maasvallei maasheggen staatsbosbeheerMAASVALLEI – Staatsbosbeheer heeft voor de Maasheggen als eerste gebiedsproject in de provincie Noord-Brabant een subsidie ontvangen voor een kavelruilproject. Deze kavelruilsubsidie van de provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft als doel om in de Noordelijke Maasvallei gronden vrij te ruilen voor de realisatie van het Natuurnetwerk Noord-Brabant (NNB) en om de agrarische verkaveling te verbeteren.

Een belangrijke doelstelling in het uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei is het herstellen van het Maasheggen landschap. De Maasheggen is een eeuwenoud heggenlandschap dat zich uitstrekt van Vierlingsbeek tot de Kraaijenbergse Plassen in Cuijk. Het is een keten van natuurgebieden langs de Maas die samen grote cultuurhistorische waarde hebben. Veel van de heggen zijn verdwenen of zijn beschadigd. De ambitie is om dit heggenlandschap te herstellen. Dit in combinatie met versterking van onder andere landbouw en toerisme & recreatie.

In het gebied is een kavelruilcoördinator aangesteld die met grondeigenaren de mogelijkheden van kavelruil bespreekt. Aan diverse eigenaren zijn concrete ruilvoorstellen gedaan en de eerste overeenkomsten zijn al gesloten. Dit heeft geleid tot de aanplant van nieuwe Maasheggen. Zo heeft VNC ongeveer 8 hectare grond in eigendom verkregen aan de Middelsteeg in het Cultuurhistorisch Monument in Boxmeer. De grond is omgezet naar natuur en er is bijna 2 kilometer nieuwe Maasheg aangeplant. Bovendien heeft de agrarische ondernemer 5 hectare landbouwgrond dichtbij huis gekregen als gevolg van een grondruil.

maasvallei maasheggen staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer plant dit voorjaar meer dan 1 kilometer heggen in de Vortumse en Groeningse Bergjes. IVN heeft samen met schoolkinderen ontbrekende stukken Maasheg in de Loerangel en in Sint Agatha geplant.

“In de Noordelijke Maasvallei wordt door diverse partijen, zoals Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), Stichting Landschapsbeheer Boxmeer, Gemeente Boxmeer, Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas, ZLTO en de provincie Noord-Brabant samengewerkt aan doelen op economie, natuur, cultuurhistorie, toerisme, water en duurzaamheid. Met als beoogd resultaat een uniek, divers en aaneengesloten natuurgebied “De Maasheggen”. Het gebied heeft een nominatie ingediend voor deelname aan het ‘Mens en de Biosfeer’ programma van UNESCO. Hiermee krijgt het gebied een speciale status waarmee het gebied zich nog verder duurzaam kan ontwikkelen. Een gebied waar natuur en mens centraal staan.”

Staatsbosbeheer
Concernstaf | Hart van Brabantlaan 16 | 5038 JL Tilburg | www.staatsbosbeheer.nl | Boswachters Blog Noord – Brabant |

Meer artikelen over de Maasvallei Maasheggen, leest u hier.

Print Friendly, PDF & Email

Delen wordt enorm gewaardeerd