Hoe kom ik af van mijn overbodige B.V.?

Ook het beëindigen van uw Besloten Vennootschap is maatwerk! Bezint eer ge begint!

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

overbodige B.V.?WANROIJ / BOEKEL – Hoe kom ik af van mijn overbodige B.V.? – U heeft uw onderneming die u in een B.V.-structuur exploiteerde verkocht, of het project waarvoor u de B.V. had opgericht, is afgewikkeld. Wat overblijft zijn een of meer B.V.’s, waar u niets meer mee doet. Daar wilt u natuurlijk een keer vanaf.

Een van de (theoretische) mogelijkheden is verkoop van de aandelen in het kapitaal van de betreffende B.V. Naar de aandelen in een “oude” B.V. zal echter niet veel vraag zijn. Men weet namelijk niet welke verplichtingen deze B.V. met zich mee brengt en voor praktisch dezelfde kosten is een nieuwe “schone” B.V. opgericht.

Opheffing (oftewel liquidatie) van de B.V. is meestal de aangewezen weg. Daarbij moet worden gekeken of er sprake is van (enige vorm van) een bate oftewel een activa. Is dat het geval, dan blijft de B.V. in liquidatie voortbestaan voor de vereffening van haar vermogen. Ook moet dan een plan van verdeling worden opgesteld, openbaar gemaakt en twee maanden ter inzage worden gelegd. Is er geen bate, dan kunt u de B.V. opheffen en houdt deze direct op te bestaan. De beoordeling of sprake is van een bate, is zeer van belang, zo schreef ik al in een eerder gepubliceerd artikel.

Een derde mogelijkheid is het doorvoeren van een juridische fusie met een (eigen) B.V. die u wel in stand wenst te laten. Dit is – juridisch gezien – eigenlijk nooit aan te raden als u de werkmaatschappij wilt laten verdwijnen. Een juridische fusie houdt namelijk in dat de twee B.V.’s opgaan in één B.V. Daarmee haalt u dus alle risico’s vanuit de werkmaatschappij naar de verkrijgende vennootschap (de B.V. die in stand blijft). Dat is dan vaak de holding-B.V. met de geldzak (bijvoorbeeld als gevolg van de verkoop van de onderneming). Deze B.V. moet eigenlijk altijd optreden als de “veilige haven”. Dat is nu juist de essentie van een holdingstructuur.

Moraal van het verhaal: bezint eer ge begint!

Net zoals het opstarten en optuigen van nieuwe structuren (oprichting BV) maatwerk is, is dat het beëindigen van bedrijfsstructuren ook!

Wilt u meer weten over : Hoe kom ik af van mijn overbodige B.V.? Neem contact op met uw OOvB adviseur. Wij helpen u graag verder.

Sebastiaan Geene is werkzaam sinds 2009 bij vestiging Wanroij en Boekel.personenvennootschap

Over OOvB
OOvB adviseurs en accountants heeft in haar langjarig bestaan een sterke reputatie opgebouwd als een betrokken en deskundige dienstverlener voor ondernemers in de regio Noordoost-Brabant en Zuidoost-Gelderland. Vanuit 5 regiokantoren staan wij, met een team van acht vennoten en in totaal zo’n 90 professionals, onze klanten dagelijks bij op het vlak van accountancy, fiscaliteit, juridische zaken, bedrijfsadvies, corporate finance en personeel & organisatie.

Kijk voor meer informatie op de website van OOvB adviseurs en accountants of klik hier voor meer artikelen op de Maasvallei website.

Print Friendly, PDF & Email

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.