Een B.V. is helemaal zo gek nog niet!

Rob Siroen is werkzaam sinds 2013 bij OOvB vestiging Cuijk en Heesch.

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

Een B.V.Is uw rechtsvorm nog wel passend? Een B.V. is helemaal zo gek nog niet! – Vele ondernemers starten hun onderneming als eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF). Belangrijke beweegreden hiervoor is vaak dat er met deze rechtsvormen vele fiscale voordelen te behalen zijn, die voor ondernemers met een B.V. niet gelden. Denk hierbij aan de ondernemersaftrek (een “aftrekpost” van € 7.280 per jaar) en de MKB-winstvrijstelling (een “korting” van 14% op de te betalen belasting). Maar is de B.V. geen geschikter alternatief gelet op enkele actuele (tariefs)ontwikkelingen? In deze blog ga ik daar dieper op in.
De tarieven dalen. Moet ik nu in actie komen?
B.V.’s worden voor hun winsten belast met vennootschapsbelasting (VPB). Het belastingtarief in de VPB is de afgelopen jaren gedaald. Op dit moment betaalt de B.V. over winsten tot € 200.000 19% belasting. Om vervolgens de winst in uw privé portemonnee te krijgen, betaalt u nog een aanvullende heffing van 25%. Per saldo wordt de winst afgerekend naar een totaaltarief van 39,25%. Dit is lager dan het maximumtarief van 44,5% zoals dat op eenmanszaken en VOF’s van toepassing is.
Voorgesteld wordt de VPB-tarieven volgende jaren verder te laten dalen tot 16,5% (2020) en 15% (2021) voor de winsten tot € 200.000. Ondanks het stijgende tarief ten aanzien van dividenden (nodig om het geld van de B.V. naar privé te halen), leidt dit per saldo tot een totale belastingdruk van 38,42% (2020) of 37,87% (2021). Dit is lager dan het tarief van ruim 40% zoals dat bij eenmanszaken en VOF’s van toepassing is. De tariefsdaling is dus een goede reden om nog eens door te rekenen of overgang van de onderneming naar een eigen B.V. verstandig is.

Overige overwegingen?
Naast de genoemde tariefsdaling zijn er, met Prinsjesdag in aantocht, nog enkele andere redenen om de B.V. als rechtsvorm opnieuw tegen het licht te houden. Zo wordt de ruimte om onbelast geld uit uw B.V. te halen verhoogd van 1,2% naar 1,7% van de totale loonsom van de B.V.. Hierbij geldt een maximum loonsom van € 400.000. Bij een loon van € 80.000 leidt deze voorgenomen wijziging tot een hoger netto inkomen van € 400 per jaar.
Bovendien bestaat het voornemen om de eerder genoemde ondernemersaftrek van € 7.280 in 10 jaar tijd af te bouwen naar € 5.000. Dit maakt ondernemen in de vorm van een eenmanszaak of VOF fiscaal minder aantrekkelijk.

Sparen in de B.V. is goedkoper!
De spaarrente is de afgelopen tijd nog verder gedaald en tikt de 0% (bijna) aan. Veel mensen vinden het toch comfortabel om spaargelden aan te houden in plaats van te beleggen. Het aanhouden van spaargelden in privé leidt tot belastingheffing in box 3. Deze heffing hangt af van de omvang van het vermogen en is, ongeacht het werkelijk behaalde rendement, afgerond 1,2%. Bij een rendement van (bijna) 0% neemt uw vermogen dus af! Door de spaargelden in een eigen B.V. onder te brengen, betaalt u belasting over het werkelijke rendement. Met de huidige spaarrente is dat (bijna) niets! Met een B.V. kan dus belasting worden bespaard.

Wat nu doen?
In deze blog heb ik een aantal punten genoemd die de B.V. als rechtsvorm aantrekkelijk(er) maken. Er zijn nog diverse overige financiële, fiscale en juridische punten om rekening mee te houden. Neem contact met mij op en ik bekijk uw situatie graag. Ik ben er van overtuigd dat een B.V. in vele situaties helemaal zo gek nog niet is!

Over OOvB
OOvB adviseurs en accountants heeft in haar langjarig bestaan een sterke reputatie opgebouwd als een betrokken en deskundige dienstverlener voor ondernemers in de regio Noordoost-Brabant en Zuidoost-Gelderland. Vanuit 5 regiokantoren staan wij, met een team van acht vennoten en in totaal zo’n 90 professionals, onze klanten dagelijks bij op het vlak van accountancy, fiscaliteit, juridische zaken, bedrijfsadvies, corporate finance en personeel & organisatie.

Kijk voor meer informatie op de website van OOvB adviseurs en accountants of klik hier voor meer artikelen op de Maasvallei website.

Print Friendly, PDF & Email

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*