De benoeming van mevrouw Mittendorff als burgemeester van Heumen is officieel een feit

HEUMEN – Mevrouw G.M. Mittendorff, 65 jaar (CDA) is per 18 mei 2017 benoemd tot burgemeester van de gemeente Heumen. Marriët Mittendorff was sinds 1 januari 2017 al waarnemend burgemeester in de gemeente Heumen. Ze volgde toen Paul Mengde op, die met pensioen ging.Daarvoor was zij van 2002 tot 2010 loco-burgemeester en wethouder in Eindhoven. Van juni 2011 tot april 2012 was ze waarnemend burgemeester van de gemeente Ommen.

Op 7 november 2016 heeft de gemeenteraad van Heumen de profielschets voor de nieuwe burgemeester, in het bijzijn van de commissaris van de Koning in Gelderland Clemens Cornielje, vastgesteld. Voor de burgemeestersvacature Heumen (ca. 16.750 inwoners) hadden zich 40 sollicitanten per brief gemeld.

De commissaris van de Koning heeft gesprekken gevoerd met meerdere kandidaten. Vervolgens heeft hij overleg gehad met de door de gemeenteraad van Heumen ingestelde vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie heeft eveneens gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. Op basis van de vastgestelde profielschets heeft de vertrouwenscommissie twee kandidaten voorgedragen aan de gemeenteraad. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de aanbeveling van de gemeenteraad en het advies van de commissaris van de Koning overgenomen.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 mei 2017 wordt mevrouw Mittendorff beëdigd door de commissaris van de Koning en aansluitend vindt de installatie plaats. De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.

Gemeente Heumen
Kerkplein 6
6581 AC Malden

Telefoon : 14 024

E-mail : heumen@heumen.nl
Website : www.heumen.nl

Print Friendly, PDF & Email