Bedrijfsmakelaar Martien Jansen vertelt over de Informatieplicht Energiebesparing

Indien u vragen heeft over het onderwerp Informatieplicht Energiebesparing, helpen wij u graag, want het wordt al heel snel 1 juli 2019.

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

Informatieplicht EnergiebesparingBOXMEER – Informatieplicht Energiebesparing? – Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Alle bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kilowattuur (kWh) of 25.000 kubieke meter (m3) aardgas verbruiken dienen hieraan te voldoen.

Het gaat om zo’n 125.000 organisaties

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 organisaties rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Met deze informatieplicht wil de overheid samen met het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. De rapportages kunnen  in het eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend.

“Het mooie van energiebesparende maatregelen is dat deze zich binnen vijf jaar al kunnen terugverdienen.”

Toezicht en handhaving informatieplicht energiebesparing

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw Wm-inrichting is gevestigd.

Het bevoegd gezag kan deze handhavings- en toezichtstaken ook aan een omgevingsdienst delegeren. Dit geldt ook voor de provincie. Bovendien is de provincie meestal het bevoegd gezag bij grote en/of complexe Wm-inrichtingen.

Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Dat kan vanaf 2 juli 2019. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht.

Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw Wm-inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Wanneer u niet uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom. (Bron RVO.)

Indien u vragen heeft over het onderwerp Informatieplicht Energiebesparing, helpen wij u graag, want het wordt al heel snel 1 juli 2019.

Bedrijfsmakelaar voor een uurBedrijfsmakelaar
De heer Martien Jansen

(Op afspraak kan er aan de Lionstraat 8 in Boxmeer worden afgesproken of bij u op het bedrijf.)

Maliebaan 24
3581 CP Utrecht

Telefoon : 088-2264887
Martien Mobiel : 06-53928294

Website : www.bedrijfs-makelaarvooreenuur.nl
E-mail : martien@makelaarvooreenuur.nl

Maasvallei Bedrijven
Bedrijfsmakelaar voor een uur is onlangs nieuwspartner geworden bij Maasvallei Bedrijven, om meer in beeld te komen bij de bedrijven in de regio’s langs rivier de Maas.

Print Friendly, PDF & Email

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.